Teknisk tilrettelegging

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler som kan forbedre lydkvaliteten. Hvilke tekniske løsninger som er aktuelle for den enkelte, varierer med situasjon og hørselstap.

På sansetap.no kan du lese mer om teknisk tilrettelegging her: http://www.statped.no/horsel/tiltak-i-grunnskolen-for-elever-med-nedsatt-horsel/horselstap-i-grunnskolealder/

  • høyttalere (lydutjevningsanlegg)
  • teleslynge
  • FM-anlegg
  • varslingsutstyr

På sansetap.no kan du også lese om CI og høreapparat.

Inn i fremtiden: I Din Hørsel nr 1/2016 er det en artikkel om et nybrottsarbeide som nå er i gang. Et prosjekt skal se på om en kulemikrofon, som er under utvikling, kan eliminere den tradisjonelle mikrofonen og head-settet i undervisningen. Bedre lyd øker kvaliteten på undervisningen. Les mer