Psykososial tilrettelegging

Inkluderende opplæring innebærer at også hørselshemmede elever skal ha muligheter til å delta i fellesskapet med andre gjennom skoledagen på lik linje med normalthørende. Elever med nedsatt hørsel lettere kan lettere falle utenfor et slikt fellesskap.

Utdanningsdirektoratet har laget en brosjyre: «Elevenes psykososiale skolemiljø – til deg som er forelder», basert på opplæringslovens § 9a-1 samt en sjekkliste til skoleeiere og skoleledere som tar utgangspunkt i kontrollområdene for felles nasjonalt tilsyn 2010-2012.