Pedagogisk tilrettelegging

Mange elever med nedsatt hørsel opplever at de mister mye informasjon i løpet av en skolehverdag, både fra medelever og lærere. Et høreapparat eller andre tekniske hjelpemidler vil ikke alene klare å kompensere for dette. Dette får konsekvenser for elevens utbytte av undervisningen samt det sosiale aspektet ved skoledagen.

En viktig faktor for at elevene skal oppleve undervisningen som god, er læreren og hvordan skolen tilrettelegger for undervisningen.

Les mer på sansetap.no

Ved Briskeby videregående skole praktiserer man tunghørtpedagogikk for hørselshemmede som bruker talespråk. Tunghørtpedagogikk dreier seg mye om tilrettelegging. I artikkelen «Talespråklig metode» kan du lese mer om denne undervisningsformen.