Hvordan tilrettelegge for god lyd i skolen

Ung jente med høreapparat.
Tilrettelegging for god lyd i skolen er kritisk for å skape et godt læringsmiljø for barn med hørselshemming.

For å tilrettelegge på en god måte, er det lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tiltak. Opplevelsen av hørselstap er individuell – men det finnes likevel gode råd.

Skoletips hørsel

På skolen er det mange forskjellige lyttemiljø i løpet av dagen som krever ulik tilnærming og tilrettelegging. Les skoletips hørsel

Tilgjengelighetsguiden

HLF har fått utarbeidet en tilgjengelighetsguide for hørselshemmede. Målgruppen for tilgjengelighetsguiden er alle som ønsker å vite mer om tilgjengelighet for hørselshemmede. Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn for innholdet i guiden. Her vil du finne viktig og oppdatert informasjon.

Lydmiljøets betydning for et godt undervisningsmiljø

Hvor bevisst er du på hvilken betydning støy og dårlig akustikk kan ha for barnets eller elevens læringsmiljø og din egen arbeidshverdag? Bjørn Jonassen arbeider som seniorrådgiver i Statped sørøst. Denne artikkelen handler om hvilke tiltak som kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager.

Slik lager du et godt lydmiljø

I 2. utgave av Din Hørsel forteller Arne Vik fra audiografutdanningen på HiST om hvordan skape et godt lydmiljø i klasserommet, les mer her.

En guide til god akustikk og lite støy

I denne guiden vil vi minne om hvor viktig god akustikk og lite støy er.

Riktig tilrettelegging for den hørselshemmede eleven kan bety at resten av klassen får større utbytte av undervisningen. Undersøkelser har vist at reduksjon i antall elever i en gruppe og forbedret akustikk kombinert med et høyttaleranlegg, øker elevenes konsentrasjonsnivå. Lenke til brosjyren.

Sansetap.no

På sansetap.no ligger det også god informasjon om tilrettelegging:

Overgang fra barnehage til skole krever ekstra planlegging for et barn med nedsatt hørsel. For at skolen skal klare å legge forholdene godt til rette er det viktig å forberede overgangsfasen i god tid.

Universell utforming

Målet med universell utforming er å skape et mer inkluderende samfunn der alle gis mulighet for full deltakelse og likestilling i det offentlige rom. Lydmiljøet i skoler har stor betydning for muligheten til likeverdige deltakelse. Denne veilederen skal bidra til økt kunnskap om betydningen av et godt lydmiljø og hvordan lyd- og hørselsmiljø i eksisterende skolebygg kan forbedres for å ivareta alle brukere av skolen.

Les mer her