HLF

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med rundt 60 000 medlemmer.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière.

HLF – styres av medlemmene Hvert tredje år avholdes årsmøte i HLF, hvor det blant annet velges sentralstyre, faste utvalg, valgkomite og revisor.

HLF har et faglig hovedutvalg. HLF har også egne utvalg for medlemsgruppene; foreldre/barn, tinnitus, meniere, yrkesaktive, CI og døvblitte. HLFU har eget styre samt en representant i sentralstyret.
HLF der du bor HLF har 19 fylkeslag og rundt 200 lokallag fordelt over hele landet.

HLFs likemannsapparat HLF har cirka 600 likepersoner. En likeperson er en du kan snakke med om din hørselshemming. En som selv har erfaring som hørselshemmet, og har erfaring fra ulike utfordringer knyttet til dette.

HLFs sekretariat HLFs sekretariat ligger i Oslo. Sekretariatet er delt opp i fire avdelinger og ledes av generalsekretæren. Sekretariatet tar seg av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte, og jobber blant annet mot politikere og beslutningstagere for å bedre hørselshemmedes rettigheter og muligheter.

Les mer på HLFs hjemmeside