Foreldre- og barnutvalget

De fleste som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig.

Derfor er det naturlig at man får ulike reaksjoner i starten. Når de første reaksjonene har lagt seg, er ofte informasjonsbehovet stort.

Mange opplever at det er mye ny informasjon å sette seg inn i og at det kan være vanskelige ting man må ta stilling til.

foreldre- og barn-sidene på hlf.no er det samlet relevant informasjon om det å være foreldre til hørselshemmede barn.

Fra 2018-2022 kan man nå utvalget ved å ta kontakt med leder:

Leder Hans Petter Østreng fra Finstadjordet (Akershus), send epost eller benytt mobil 996 05 483.

Utvalget arrangerer konferanse for foreldre og barn i oktober 2021. Ta kontakt med leder om du ønsker mer informasjon.