Foreldre- og barn-utvalget

De fleste som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen kjennskap til det å høre dårlig.

Derfor er det naturlig at man får ulike reaksjoner i starten. Når de første reaksjonene har lagt seg, er ofte informasjonsbehovet stort.

Mange opplever at det er mye ny informasjon å sette seg inn i og at det kan være vanskelige ting man må ta stilling til.

foreldre- og barn-sidene på hlf.no er det samlet relevant informasjon om det å være foreldre til hørselshemmede barn.

 

I perioden 2015-2018 består utvalget av følgende: -med kontaktinformasjon:

Leder Hans Petter Østreng fra Finstadjordet (Akershus), send epost eller benytt mobil 996 05 483
Medlem Janne Helen Solheim fra Bud (Møre og Romsdal), send epost eller benytt mobil 472 56 554

Medlem Carola Warnecke fra Stavanger, send epost eller benytt mobil 475 40 456

Varamedlem Ragnhild Hals Amsrud fra Molde, send epost eller benytt mobil 918 61 182

 

Utvalget arrangerer Foreldre- og barn-konferanse 19.-21. oktober 2018. Ta kontakt med leder om du ønsker mer informasjon.