Briskeby videregående skole

Briskeby
Briskeby videregående skole

Briskeby videregående skole ligger i Viken, og er eid av HLF. Skolen tilbyr en særskilt tilrettelagt undervisning som bygger på talespråket, i lokaler som er utstyrt med hørselstekniske hjelpemidler. Briskeby har i dag en kombinasjon av et bredt spekter av retninger og linjer på videregående nivå, og et unikt tilpasset hørselsvennlig miljø med aktiviteter i og utenfor skoletiden.

Les mer på HLF Briskeby