Hvor får man hjelp?

Det er hjelp å få når man trenger det, men ofte kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. I det følgende nevner vi noen instanser som kan være til god støtte.

Offentlige instanser:

  • Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste – Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.
  • NAV (stat) er blant annet ansvarlig for hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning og arbeid.
  • Spesialisthelsetjenesten består av offentlige og private aktører, knyttet til helseforetakene.

Organisasjoner