Hvor får man hjelp?

Det er hjelp å få når man trenger det, men ofte kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. I det følgende nevner vi noen instanser som kan være til god støtte.

Offentlige instanser:

  • Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste – Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Les mer her: https://www.statped.no/
  • PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.
  • NAV (stat) er blant annet ansvarlig for hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning og arbeid.
  • Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. I tillegg har hjelpemiddelsentralen et forvaltningsansvar. Det innebærer å sikre at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler og å styre økonomien omkring hjelpemiddelformidlingen.
  • Spesialisthelsetjenesten består av offentlige og private aktører, knyttet til helseforetakene.

Organisasjoner