Kjenn dine lovfestede rettigheter og tilbud

Barn, unge og voksne med sansetap og familiene deres har som oftest behov for hjelp fra det offentlige.

Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter og tilbud som finnes. For å hjelpe på dette har nettsiden sansetap.no samlet god informasjon om rettigheter og tilbud.

 

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Et rundskriv gir blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Les mer

 

Rettighetsguide for hørselshemmede

HLF har fått utarbeidet en rettighetsguide for hørselshemmede, les mer her.

 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?

les mer her