Kjenn dine lovfestede rettigheter og tilbud

Barn, unge og voksne med sansetap og familiene deres har som oftest behov for hjelp fra det offentlige.

Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter og tilbud som finnes. For å hjelpe på dette har nettsiden sansetap.no samlet god informasjon om rettigheter og tilbud.

 

Rettighetsguide for hørselshemmede

HLF har fått utarbeidet en rettighetsguide for hørselshemmede, les mer her

 

Skolestart og rettigheter

FFO har utviklet en ny brosjyre om skolestart og rettigheter. I denne brosjyren er det samlet generell rettighetsinformasjon og noen eksempler. Brosjyren omtaler spesialundervisning, tilrettelgging, skolemiljø, helse- og omsorgstjenester og hvordan vinne fram med en klage, for å nevne noe. Les mer her.

 

Regelverk om skolemiljø, gjeldende fra 1. august 2017. Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Les mer

 

Ny norm for lærertetthet i skolen fra skolestart 2018

Det er gode nyheter at det fra høsten 2018 er kommet nye regler for lærertetthet i skolen

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2019.08.2018&utm_content=Utdanning

 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator: les mer her