Filmer om hørselshemming

Det er laget flere filmer om det å være ung og hørselshemmede. Viktige og informative filmer som kan gi verdifull informasjon.

 

Glem det!

Mange ungdommer har problemer med nedsatt hørsel. Hørselsproblemene kan føre til at de får vansker med å få med seg det som formidles i klassen. Årsakene til nedsatt hørsel kan være mange; sykdom, medfødt hørselstap, skade eller at man har vært utsatt for støy som har resultert i en varig hørselsnedsettelse. I denne filmen møter vi Håvard (16) og Camilla (17) som begge har nedsatt hørsel og går på videregående skole. Vi får innsikt i hvilke utfordringer de møter i undervisningen og i sosiale situasjoner med klassekamerater.

God lyd kommer alle til glede!

Gode lydforhold i klasserommet er spesielt viktig for hørselshemmede elever, men legger også forholdene til rette for bedre kommunikasjon og konsentrasjon for hele klassen.    

Akustikk

Akustikk og gode lydforhold er viktig for god taletydelighet, og en forutsetning for at høreapparater skal virke. Det finnes mange praktiske ting som kan gjøres for å forbedre akustikken i et klasserom.

Universell utforming

Universell utforming er fysisk tilrettelegging av bygg slik at de kan brukes av alle uavhengig av funksjonsevne. Gode visuelle forhold er veldig viktig fordi hørselshemmede bruker øynene til å innhente informasjon.

Pedagogikk

Det å ha få elever i klassen er viktig for å oppnå ro, og for å kunne strukturere dialogen med elevene. I undervisningen er det viktig å tenke på bruk av visuelle verktøy og hvordan læreren opptrer i kommunikasjon med elevene.

Teknikk

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler for hørselshemmede elever. De fleste hørselshemmede har et høreapparat eller CI (Cochleaimplantat) som gjør det mulig å nyttegjøre seg av for eksempel en teleslynge.

På bølgelengde

Informasjon om hørselhemming og om hvordan skolen kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø for hørselhemmede barn.

Null sus

Den 25 minutter lange filmen formidler hva som kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.

Ungdommene som er målgruppen for filmen får møte Thomas som sovner med MP3-spilleren på øret og våkner med øresus og hørselstap som ikke forsvinner. I filmen forteller både ungdom og musikere om hørselsplager de har fått etter å ha utsatt seg for høy musikk over lengre tid.