Ung jente i klasserom.

Veilederen for opplæring av barn og unge – nye og mer brukervennlige sider

Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige opplæringstilbud. Kommuner og fylkeskommuner …

//LES MER

Talespråklig metode

Briskeby videregående skole gir videregående opplæringstilbud til tunghørte som primært baserer sin kommunikasjon på norsk talespråk.

//LES MER
Ung jente med høreapparat.

Lydmiljøets betydning

Hvor bevisst er du på hvilken betydning støy og dårlig akustikk kan ha for barnets eller elevens læringsmiljø?

//LES MER

Fem filmer om god lyd i skolen

HLF har utviklet fem filmer om god tilrettelegging for hørselshemmede elever. Filmene gjennomgår fem viktige temaer som er helt sentrale for god tilrettelegging: god lyd, akustikk, universell utforming, pedagogikk og teknikk.